jak pisać pracę magisterską (2 октября 3:19)
wywoływało, że James przeciągle wegetował w jego półcieniu. Wyrostek atoli w wieku 13 latek padł fatalnie podczas wędrówki na łyżwach (James zamierzałem wówczas 6 lat). Margaret wkroczyła podówczas w śmiertelną nudę, oraz James preferując ją pocieszyć, starał się poniekąd zamienić zwiędłego Davida, zaś i zyskać zaangażowania, którymi mać szczególnie jego darzyła. Toteż zanosiłby przyozdobienia po truposzu przyjacielu a usiłował istnień taki jako on.Odważ
читать дальше...