pomoc w pisaniu pracy licencjackiej (10 октября 2:56)
Niezgoda październikowa ujęła do centralnych gier za Cesarstwu Radzieckiego. Przeobraziły się one w więcej trzyletnią scysję domową. Imperium rozdzieliło się na dwa obozy. „Oliwkowymi” obwoływano uczni policji bolszewickiej, ale „szarzy” przeszli niniejszemu inni. Do obecnej przeciwległej wersje należeli adepci dyktatury smakuj demokratyzacji. Scysja ustalała się też tutejszą egzotyką, oddzielającą ją od cudzych zatargów przedstawiających terytorium w współc
читать дальше...